Đông Hà: Đoàn thanh niên xã ra mắt Tổ hợp tác chăn nuôi gà thả vườn
anh tin bai

          Ngày 29/10/2023, Xã đoàn Đông Hà ra mắt Tổ hợp tác chăn nuôi gà thả vườn, với 5 thành viên. Đồng chí Phạm Văn Hùng - Phó Bí thư Xã đoàn làm Tổ trưởng.

          Đây là một mô hình phát triển kinh tế gia đình phù hợp với khả năng, nhu cầu và điều kiện của đoàn viên, thanh niên nông thôn. Mô hình có tính khả thi cao, phù hợp với nhiều đối tượng, thành phần, đặc biệt là các bạn đoàn viên, thanh niên có ý tưởng khởi nghiệp mà ít vốn, thiếu tư liệu sản xuất.

          Tổ hợp tác hoạt động theo quy chế được xây dựng trên tinh thần áp dụng Luật Hợp tác xã, tổ hợp tác và theo sự thỏa thuận, thống nhất cao của các thành viên. Bước đầu, Tổ hợp tác hoạt động với quy mô 7.000 con gà thả vườn tại 5 gia đình của các thành viên. Được biết, đồng chí Phạm Văn Hùng là người cung cấp giống, thức ăn, thuốc và liên hệ đầu ra cho Tổ hợp tác.

          Việc phát triển các mô hình khởi nghiệp cho thanh niên nông thôn không còn mới mẻ, nhưng có thể làm tốt những cái cũ theo điều kiện phù hợp và phát huy tối đa hiệu quả thì có tính lan tỏa mạnh mẽ, nhất là trong giai đoạn hiện nay, tổ chức Đoàn gặp nhiều khó khăn trong công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên.

Đồng chí Phạm Thị Cần - Bí thư Xã đoàn Đông Hà cho biết, sẽ phát triển quy mô của Tổ hợp tác ngày càng rộng rãi và hiệu quả để thu hút nhiều thành phần, đối tượng thanh niên tham gia, giải quyết được bài toán vừa phát triển kinh tế gia đình vừa làm tốt công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên trong thời kỳ mới.

Tuấn Kương

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang