Đông Hà: Xây dựng Nhà văn hóa thôn 2A ​
anh tin bai

Những năm trước đây, do điều kiện khó khăn nên nhân dân Thôn 2A và 2B cùng sinh hoạt chung nhà văn hóa. Để hoàn thành tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa, huyện có chủ trương đầu tư xây dựng nhà văn hóa thôn 2A, tạo điều kiện sinh hoạt thuận lợi đảm bảo nhu cầu của nhân dân.

Từ khi có chủ trương của huyện về xây dựng nhà văn hóa mới, nhân dân đã tích cực tham gia đóng góp kinh phí với sự vận động, giải thích của Chi bộ, Ban Điều hành thôn.

Ngày 14/5/2023, đơn vị thi công đã tiến hành san lấp mặt bằng và khởi công công trình Nhà văn hóa với diện tích xây dựng 96,0 tổng kinh phí 301 triệu đồng, trong đó nhân dân đóng góp 101 triệu đồng. Qua sự giám sát chặt chẽ của Ban Điều hành thôn, Mặt trận, các đoàn thể chính trị và nhân dân, đến ngày 12/10/2023 đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Công trình Nhà văn hóa thôn là kết quả của sự nỗ lực của chính quyền địa phương và sự đóng góp tích cực của bà con nhân dân. Trong giai đoạn kinh tế khó khăn như hiện nay, việc nhân dân tích cực và chủ động tham gia đóng góp kinh phí để xây dựng các công trình công cộng thể hiện tinh thần đoàn kết một lòng, sự quyết tâm cao của chính quyền và nhân dân Đông Hà trong việc chung tay xây dựng thành công nông thôn mới nâng cao.

Tuấn Kương

 

 

 

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang