Đức Tín: Ra mắt mô hình thu gom, phân loại rác thải tại nguồn
anh tin bai

 

Sáng ngày 15/11/2023 tại hội trường UBND xã Đức Tín, Hội liên hiệp Phụ nữ xã tổ chức ra mắt mô hình phân loại rác thải tại nguần. Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Hội liên hiệp phụ nữ xã Đức Tín đã công bố quyết định thành mô hình thu gom, phân loại rác thải tại nguần; nhiệm vụ của các thành viên trong tổ là theo dõi, giám sát, hướng dẫn các hộ dân tham gia mô hình thu gom, phân loại rác thải, thực hiện đúng cam kết. Đồng thời hướng dẫn, kêu gọi chị em hội viên phụ nữ và nhân dân cùng nhau thu gom, phân loại, tập kết rác thải đúng nơi quy định gắn với việc thực hiện tốt các quy định về xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Thông qua việc ra mắt mô hình phân loại rác thải tại hộ gia đình góp phần giảm thiểu tổng lượng rác thải ra môi trường, tạo thói quen cho người dân phân loại rác tại hộ gia đình. Từ đó, nâng cao nhận thức của hội viên và nhân dân về việc bảo vệ môi trường, cảnh quan xanh-sạch- đẹp.

Sau khi kết thúc buổi lễ ra mắt mô hình, các thành viên trong tổ đã đến nhà các hộ dân để hướng dẫn, tuyên truyền người dân phân ra 3 loại rác như: rác thải phân hủy, rác không phân hủy và rác tái chế tại hộ gia đình.

Lê Quang Hiếu

 

 

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang