Đức Linh: Nhân rộng mô hình nuôi cá rô đồng trong ao đất

 

         Ngày 1/11/2022, Trung tâm Kỹ thuật và Dịch vụ nông nghiệp huyện Đức Linh tổ chức hội thảo đầu bờ mô hình nuôi cá rô đồng trong ao đất bằng thức ăn công nghiệp tại xã Trà Tân.

         Mô hình được triển khai từ tháng 7/2022, với quy mô 15.000 con cá giống, nuôi trong ao đất có diện tích khoảng 1.000 m2, có mực nước sâu khoảng 1,8m. Tổng chi phí thực hiện mô hình hơn 113 triệu đồng (bao gồm chi phí cải tạo ao, mua cá giống, thức ăn công nghiệp, nhân công). Sau 4 tháng nuôi, cá có trọng lượng trung bình đạt từ 0,25-0,3 kg/con. Với giá bán 45 nghìn đồng/kg như hiện nay, ước tính sau khi thu hoạch, trừ mọi chi phí, mô hình cho lợi nhuận trên 22 triệu đồng.

          Theo đánh của Trung tâm Kỹ thuật và Dịch vụ nông nghiệp huyện Đức Linh, mô hình nuôi cá rô đồng trong ao đất mang lại hiệu quả kinh tế, phù hợp với điều kiện địa phương. Trong quá trình nuôi, tỷ lệ cá sống đạt trên 90%, cá không xảy ra dịch bệnh. Thị trường tiêu thụ cá rô đồng tương đối ổn định. Vì vậy, trong thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình này, gắn với tiêu thụ sản phẩm cho nông dân.

Minh Bảo

 

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang